Top

Disclaimer

Disclaimer

Osteopathie Krista Post  stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Ik besteed veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op deze website en controleer regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Osteopathie Krista Post behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Osteopathie Krista Post sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website en/ of met gebruik van informatie van deze website.

AUTEURSRECHT

Auteursrechtelijk beschermde teksten en foto’s op deze site mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder toestemming van Osteopathie Krista Post.

EXTERNE LINKS

Deze site bevat links naar externe websites. Osteopathie Krista Post is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

ONJUISTHEDEN

Osteopathie Krista Post stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over mijn dienstverlening worden doorgegeven via het contactformulier. Daarvoor bij voorbaat hartelijke dank!