Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Osteopathie Krista Post zijn de Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing zoals die zijn opgesteld door de Sociaal Economische Raad in samenwerking met de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland.