Gezondheid
in goede handen

Gezondheid is beweging,  Alles in het lichaam heeft beweging nodig om goed te kunnen functioneren. Osteopathie kijkt naar de mens als geheel en ondersteunt de beweeglijkheid in het lichaam zodat je optimaal kunt functioneren.

Coronavirus – COVID-19.

Vanaf 3 maart is mijn praktijk weer geopend en kunnen er weer afspraken gemaakt worden. In de praktijk worden alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te kunnen bieden en wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de leidraad infectiepreventie van de beroepsvereniging.

Het is belangrijk dat u niet naar de praktijk komt als u één of meer van de volgende verschijnselen hebt:

 • verkoudheid
 • hoesten
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • reuk- en/ of smaakverlies
 • ziek voelen
 • diarree

 Bij twijfel of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Osteopathie onderzoekt hoe het lichaam functioneert in de zin van beweging. Omdat alles in het lichaam vrijheid nodig heeft om te kunnen functioneren kunnen bewegingsverliezen het zelfgenezend vermogen belemmeren. Met osteopathische handgrepen wordt de bewegingsmogelijkheid in het lichaam hersteld waardoor u weer in balans komt en de natuurlijke veerkracht terugkeert. Vanuit de visie van de osteopathie heeft dit invloed op je totale functioneren,

Osteopathie Doesburg Het Arsenaal

Wanneer u een afspraak maakt krijgt u een online intakeformulier met vragen over uw klachten en uw algemene gezondheid. Na een uitgebreid gesprek wordt het lichaam van top tot teen onderzocht op beweeglijkheid van alle weefsels.  Hierbij wordt gekeken naar de onderlinge verbanden en de ontstaan van uw klachten.

Krista Post Osteopathie

De manier waarop het menselijk lichaam werkt heeft mij altijd gefascineerd. Door alle facetten van het lichaam te bestuderen kun je gaan begrijpen waarom allerlei klachten kunnen ontstaan. De 'kunst' van osteopathie is om het lichaam aan te zetten tot zelfgenezing en het terugvinden van de oorspronkelijke balans.

Osteopathie is een snelgroeiend beroep in Nederland.  In deze korte informatieve film wordt inzichtelijk gemaakt wat osteopathie inhoudt.