Gezondheid
in goede handen

Gezondheid is beweging,  Alles in het lichaam heeft beweging nodig om goed te kunnen functioneren. Osteopathie kijkt naar de mens als geheel en ondersteunt de beweeglijkheid in het lichaam zodat je optimaal kunt functioneren.

Osteopathie onderzoekt hoe het lichaam functioneert in de zin van beweging. Omdat alles in het lichaam vrijheid nodig heeft om te kunnen functioneren kunnen bewegingsverliezen het zelfgenezend vermogen belemmeren. Met osteopathische handgrepen wordt de bewegingsmogelijkheid in het lichaam hersteld waardoor je weer in balans komt en de natuurlijke veerkracht terugkeert. Vanuit de visie van de osteopathie heeft dit invloed op je totale functioneren.

Osteopathie Doesburg Het Arsenaal

Wanneer u een afspraak maakt krijgt u een online intakeformulier met vragen over uw klachten en uw algemene gezondheid. Na een uitgebreid gesprek wordt het lichaam van top tot teen onderzocht op beweeglijkheid van alle weefsels.  Hierbij wordt gekeken naar de onderlinge verbanden en het ontstaan van de klachten.

De manier waarop het menselijk lichaam werkt heeft mij altijd gefascineerd. In het vak osteopathie vind ik een complete benadering van de mens als geheel waarbij het lichaam aangezet wordt tot zelfregulatie en herstel van de oorspronkelijke balans.

Osteopathie is een snelgroeiend beroep in Nederland.  In deze korte informatieve film wordt inzichtelijk gemaakt wat osteopathie inhoudt.